Положення про школу-інтернат


Затверджено
наказом Міністерства освіти
і науки України
від 12 червня 2003 р. № 363

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 27 червня 2003 р. за № 525/7846

ПОЛОЖЕННЯ
про загальноосвітню школу-інтернат
та загальноосвітню санаторну школу-інтернат

1. Загальна частина

1.1. Загальноосвітня школа-інтернат (далі школа-інтернат) – це загальноосвітній навчальний заклад I-II, I-III ступенів, що забезпечує реалізацію права дітей, які потребують соціальної допомоги, на загальну середню освіту.
Загальноосвітня санаторна школа-інтернат (далі санаторна школа-інтернат) – це загальноосвітній навчальний заклад I-II, I-III ступенів з відповідним медичним профілем, що забезпечує реалізацію права дітей, які потребують тривалого лікування та реабілітації, на загальну середню освіту.

1.2. Школа-інтернат та санаторна школа-інтернат у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України “Про освіту” ( 1060-12 ), “Про загальну середню освіту” ( 651-14 ), іншими законодавчими актами України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 964 ( 964-2000-п ) (далі – Положення про загальноосвітній навчальний заклад), цим Положенням та власним статутом.

1.3. Головним завданням школи-інтернату є утримання, виховання та навчання дітей, які потребують соціальної допомоги (не мають необхідних умов для виховання та навчання в сім’ї), розвиток їх природних здібностей, формування соціально зрілої особистості.
Головним завданням санаторної школи-інтернату є відновлення і зміцнення здоров’я дітей у поєднанні із загальноосвітньою підготовкою,надання їм кваліфікованої медико-психолого-педагогічної допомоги, їх самовизначення.

1.4. Школа-інтернат та санаторна школа-інтернат можуть бути державної, комунальної чи приватної форм власності.

1.5. Створення, реорганізація і ліквідація школи-інтернату та санаторної школи-інтернату проводяться в порядку, установленому законодавством України. Рішення про створення санаторної школи-інтернату комунальної форми власності приймається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

1.6. Школа-інтернат та санаторна школа-інтернат діють на підставі статуту, який розробляється на основі цього Положення та Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 N 284 ( v0284290-02 ).

1.7. Школа-інтернат та санаторна школа-інтернат є юридичними особами, мають самостійний баланс, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням.

2. Комплектування школи-інтернату та санаторної школи-інтернату

2.1. Комплектування шкіл-інтернатів комунальної форми власності вихованцями здійснюється Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або районними, міськими відділами освіти.

2.2. Санаторні школи-інтернати комунальної форми власності комплектуються за направленнями, що видаються Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, на підставі висновків лікарсько-консультативних комісій дитячих поліклінік, психоневрологічних та туберкульозних диспансерів, центрів медико-соціальної реабілітації дітей; психолого-медико-педагогічних консультацій (для дітей з психоневрологічними захворюваннями).
Відповідно до профілю захворювання в Україні функціонують такі санаторні школи-інтернати: для дітей з психоневрологічними захворюваннями, хворих на сколіоз, із захворюваннями серцево-судинної системи, із хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання, із хронічними неспецифічними захворюваннями органів травлення, хворих на цукровий діабет, з малими і неактивними (фаза згасання) формами туберкульозу.
Направлення дітей та підлітків до санаторних шкіл-інтернатів проводиться один раз на рік до 1 серпня.

2.3. Якщо на даній території немає санаторної школи-інтернату необхідного профілю захворювання, органи управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій надсилають щорічно з 1 червня до 1 серпня до відповідних органів управління освітою, на території яких розташована санаторна школа-інтернат потрібного профілю захворювання, списки дітей, які потребують тривалого лікування. Згідно з одержаними списками органи управління освітою, у віданні яких перебуває відповідний профіль санаторної школи-інтернату, видають направлення на навчання (за наявності вільних місць).

2.4. Директори шкіл-інтернатів обох типів на підставі направлення органу управління освітою на навчання дитини не пізніше 15 серпня кожного року надсилають виклик на навчання дитини батькам або особам, які їх замінюють, за адресою фактичного місця проживання дитини.

2.5. Комплектування шкіл-інтернатів та санаторних шкіл-інтернатів, як правило, закінчується 25 серпня.
Протягом навчального року можливе зарахування дітей за умови наявності вільних місць у відповідних класах.

2.6. Зарахування дітей проводиться наказом директора на підставі таких документів:
направлення відповідного органу управління освітою (для санаторних шкіл-інтернатів із зазначенням рекомендованого терміну);
заява батьків або осіб, які їх замінюють;
копія свідоцтва про народження дитини;
особова справа (витяг з особової справи), документ про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до першого класу);
витяг з історії розвитку дитини (ф. 112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз);
копія форми 063/о про профілактичні щеплення;
довідка дільничного лікаря про відсутність інфекційних захворювань у будинку, де проживає дитина (дійсна протягом 3 днів);
довідка про стан матеріального забезпечення сім’ї для всіх дітей при зарахуванні до школи-інтернату та для дітей із малозабезпечених сімей при зарахуванні до санаторної школи-інтернату.
В окремих випадках (за місцем проживання опікунів (піклувальників), родичів тощо) в школі-інтернаті можуть утримуватися діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Вони зараховуються до школи-інтернату та санаторної школи-інтернату за рішенням органів опіки і піклування та відповідних для цієї категорії дітей документів.

2.7. Для зарахування до санаторної школи-інтернату, крім документів, зазначених у п.2.6, подаються:
висновок лікарсько-консультативної комісії дитячої поліклініки (психоневрологічного або туберкульозного диспансеру, центру медико-соціальної реабілітації дітей);
витяг з історії хвороби дитини;
висновок обласного (міського) дитячого спеціаліста в залежності від профілю санаторної-школи інтернату.
Для зарахування до санаторної школи-інтернату для дітей з психоневрологічними захворюваннями додаються:
витяг з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації; висновок дитячого психіатра;
витяг з історії хвороби, якщо дитина перебувала на лікуванні в психоневрологічному стаціонарі.
Для зарахування до санаторної школи-інтернату для дітей, хворих на сколіоз, додаються:
висновок дитячого ортопеда;
рентгенознімки хребта.
Для зарахування до санаторної школи-інтернату для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи додається висновок дитячого кардіолога.
Для зарахування до санаторної школи-інтернату для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання додається висновок дитячого пульмонолога.
Для зарахування до санаторної школи-інтернату для дітей з малими і неактивними (фаза згасання) формами туберкульозу додаються:
санаторно-курортна картка, видана районним тубдиспансером або поліклінікою;
висновок головного дитячого фтизіатра.
Для зарахування до санаторної школи-інтернату для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів травлення додається висновок дитячого гастроентеролога на підставі відповідних обстежень (фіброгастродуоденоскопія, кислотність шлункового соку, фракційне дослідження жовчі, аналіз калу на дисбактеріоз, яйця глистів, лямблії).
Для зарахування до санаторної школи-інтернату для дітей, хворих на цукровий діабет, додається висновок дитячого ендокринолога на підставі результатів відповідних обстежень (рівень цукру в крові, сечі, добове навантаження цукру).

2.8. Направлення дітей до санаторної школи-інтернату відповідного профілю захворювання здійснюється на підставі медичних показань і протипоказань (додаток).

2.9. Документи на зарахування дитини до шкіл-інтернатів обох типів подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

2.10. У школі-інтернаті та санаторній школі-інтернаті можуть навчатися діти віком від 6 (7) років.
Діти і підлітки – члени однієї сім`ї (брати і сестри) – зараховуються до однієї школи-інтернату, за винятком випадків, коли на підставі медичних показань вони не можуть навчатися в одному навчальному закладі.

2.11. Школа-інтернат та санаторна школа-інтернат можуть мати у своєму складі дошкільні групи, класи для учнів.
За наявності відповідних контингентів, матеріально-технічної бази та вчителів-дефектологів школа-інтернат може мати спеціальні класи (групи) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
З метою забезпечення диференційованого підходу до навчання в школі-інтернаті можуть створюватися класи з поглибленим вивченням окремих предметів.

2.12. У школі-інтернаті можуть навчатися учні за умови, що на відстані 3 кілометрів відсутній інший загальноосвітній навчальний заклад та не організовано підвезення до іншого загальноосвітнього навчального закладу. При потребі для таких учнів можуть створюватися групи продовженого дня.

2.13. Мережа класів (виховних груп) у школі-інтернаті та санаторній школі-інтернаті державної та комунальної форм власності формується на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 128 ( z0229-02 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за N 229/6517; відповідно до санітарно-гігієнічних умов, допустимої площі на одного вихованця.

2.14. Тривалість перебування вихованців у санаторній школі-інтернаті встановлюється органом управління освітою при направленні в межах одного року.
Продовження встановленого терміну перебування вихованців у санаторній школі-інтернаті або переведення їх до іншого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на підставі рішення медико-педагогічної комісії санаторної школи-інтернату (для дітей з психоневрологічними захворюваннями погоджується з головою відповідної психолого-медико-педагогічної консультації, яка приймала рішення про направлення дитини).

2.15. За вихованцем санаторної школи-інтернату зберігається місце в загальноосвітньому навчальному закладі, де він навчався попередньо, куди він зараховується у відповідний клас на підставі документа про наявний рівень освіти без будь-якої додаткової перевірки знань.

2.16. Комплектування, порядок приймання вихованців до шкіл-інтернатів обох типів приватної форми власності визначається засновником (власником).

3. Організація діяльності школи-інтернату
та санаторної школи-інтернату і соціальний захист вихованців

3.1. Режим роботи шкіл-інтернатів обох типів – цілодобовий, затверджується рішенням ради закладу та погоджується з відповідним органом управління освітою і територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.2. Під час канікул адміністрація школи-інтернату сприяє організації відпочинку та оздоровлення вихованців у дитячих санаторіях, таборах відпочинку тощо.

3.3. За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці шкіл-інтернатів обох типів на період канікул, у недільні та святкові дні, а з поважних причин – і в інші дні можуть виїжджати додому у супроводі дорослих.

3.4. За клопотанням батьків або осіб, які їх замінюють, адміністрація школи-інтернату може давати дозвіл вихованцям, які перебувають на утриманні в закладі, проживати у своїх сім’ях, якщо це не шкодитиме фізичному і психічному здоров’ю дітей і батьки дитини не позбавлені батьківських прав у судовому порядку.
Надання такої можливості на період від одного місяця до повного терміну навчання в школі-інтернаті оформляється наказом директора.

3.5. За утримання дітей у загальноосвітній школі-інтернаті державної та комунальної форм власності з батьків або осіб, які їх замінюють, стягується плата в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України. Плата за утримання дітей в санаторній школі-інтернаті державної та комунальної форм власності не
справляється.

3.6. Вихованці шкіл-інтернатів обох типів відповідно до встановлених норм та фактичного матеріально-фінансового забезпечення закладу забезпечуються м’яким інвентарем, предметами особистої гігієни, а також підручниками, технічним та іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей, гурткової роботи тощо.
Вихованці школи-інтернату відповідно до встановлених норм забезпечуються одягом і взуттям.
Вихованці санаторної школи-інтернату при прибутті на навчання повинні мати необхідний комплект одягу і взуття.
У санаторній школі-інтернаті державної та комунальної форм власності за рахунок держави частково або повністю можуть забезпечуватися (одягом, взуттям) діти із малозабезпечених сімей у кількості не більше 25 відсотків загального числа вихованців.
Директор школи-інтернату може вносити обґрунтовані корективи до норм і терміну носіння вихованцями одягу та взуття в межах асигнувань і з урахуванням місцевих особливостей.

3.7. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, перебувають у школі-інтернаті та санаторній школі-інтернаті на повному державному утриманні відповідно до встановлених норм.

3.8. По закінченні школи-інтернату вихованцям безоплатно видається комплект літнього одягу і взуття, яке було в їхньому користуванні під час навчання в цьому закладі. За потреби, з урахуванням матеріального становища родини, безоплатно може видаватись також комплект зимового одягу і взуття, що був у користуванні дитини під час навчання.
Вихованцям, які вибули зі школи-інтернату з інших причин, безоплатно видається комплект сезонного одягу та взуття, що був у їхньому користуванні на момент вибуття.

3.9. У школах-інтернатах обох типів приватної форми власності утримання вихованців здійснюється за рахунок засновника (власника) та інших не заборонених законодавством України джерел фінансування.

3.10. Медичне обслуговування вихованців школи-інтернату та санаторної школи-інтернату незалежно від підпорядкування і форми власності здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цих закладів. У разі відсутності у штаті посад медичних працівників окремих спеціальностей медичне обслуговування здійснюють медичні працівники дитячих лікувально-профілактичних закладів за територіальним принципом.
Заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров’я щорічно (у санаторних школах-інтернатах – двічі на рік) забезпечують безоплатний медичний огляд, моніторинг і подальшу показану корекцію стану здоров’я вихованців в умовах шкіл-інтернатів.
Органи управління освітою забезпечують перевезення вихованців за висновком медичних працівників на консультацію і (або) госпіталізацію та повернення їх до навчальних закладів.

3.11. Відповідальність за організацію харчування вихованців у школі-інтернаті та санаторній школі-інтернаті незалежно від підпорядкування та форми власності покладається на засновника (власника) та керівника цього закладу.
Норми та порядок організації харчування вихованців установлюються Кабінетом Міністрів України.

3.12. Контроль та нагляд за організацією медичних та санітарно-гігієнічних заходів з охорони здоров’я, якістю харчування вихованців покладається на територіальні органи охорони здоров’я і територіальні установи державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.13. У школі-інтернаті за наявності не менше 15 дітей різного віку із загальним недорозвитком мовлення вводиться посада вчителя-логопеда. Корекційні заняття проводяться відповідно до Положення про логопедичні пункти системи освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 13.05.93 N 135 ( z0059-93 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.93 за N 59.

3.14. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в школі-інтернаті та санаторній школі-інтернаті здійснюється практичним психологом.

4. Організація навчально-виховного процесу в школі-інтернаті та санаторній школі-інтернаті

4.1. Навчально-виховний процес у школах-інтернатах обох типів незалежно від підпорядкування і форми власності здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.
Лікувально-реабілітаційний процес в санаторній школі-інтернаті здійснюється відповідно до вимог та рекомендацій,
установлених Міністерством охорони здоров’я України.
Робочий навчальний план школи-інтернату та санаторної школи-інтернату державної та комунальної форм власності затверджується відповідним органом управління освітою; приватної – засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою.
Експериментальний робочий навчальний план погоджується у встановленому порядку з Міністерством освіти і науки України.

4.2. Школа-інтернат та санаторна школа-інтернат працюють за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.
Методичні об’єднання санаторних шкіл-інтернатів можуть уносити до навчальних програм зміни та доповнення, які затверджуються відповідним органом управління освітою, що зумовлені особливостями стану здоров’я вихованців та вибором оптимального темпу оволодіння ними програмовим матеріалом.

4.3. Порядок поділу класу на групи на уроках з вивчення окремих предметів у школах-інтернатах обох типів, заняттях з лікувальної фізкультури (у санаторних школах-інтернатах) державної та комунальної форм власності встановлюється відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 128 ( z0229-02 ) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за N 229/6517.
У школах-інтернатах обох типів приватної форми власності наповнюваність класів, поділ класів на групи визначаються їх засновником (власником) на підставі рішення педагогічної ради, ради навчального закладу, умов роботи закладу, але не більше нормативів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

4.4. Індивідуалізація і диференціація навчання, вибір форм, засобів і методів навчання, індивідуальне навчання та екстернат у школі-інтернаті та санаторній школі-інтернаті здійснюються відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад ( 964-2000-п ), Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 N 732 ( z0009-03 ) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за N 9/7330 (із змінами), інших нормативних документів, що регулюють навчально-виховний процес.

4.5. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог та урахуванням типу школи-інтернату, стану здоров’я вихованців.

4.6. Для проведення уроків з трудового навчання і профорієнтації вихованців у школі-інтернаті організовуються навчально-виробничі майстерні, база для вивчення інформаційних технологій, підсобні господарства, навчально-дослідні ділянки тощо. При цьому вихованцям забезпечуються належні санітарно-гігієнічні й безпечні умови праці на робочих місцях з обов’язковим дотриманням вимог навчальної програми, урахуванням профілю навчання та особливостей регіону.

4.7. Тривалість уроків у школі-інтернаті встановлюється відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад ( 964-2000-п ).
У санаторній школі-інтернаті тривалість уроків у першому класі – 35 хвилин, в усіх інших – 40 хвилин, при цьому в перших-четвертих класах після 15 хвилин уроку, а в 5 – 11 (12) класах після 20 хвилин уроку проводяться рухливі внутрішні перерви. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням необхідності організації активного відпочинку і харчування вихованців, але не менше 15 хвилин, і великої перерви після другого або третього уроку – 30 хвилин.

4.8. Тривалість і структура навчального року, терміни і тривалість канікул, оцінювання навчальних досягнень вихованців шкіл-інтернатів обох типів, державна підсумкова атестація, переведення і випуск вихованців, видача документів про базову та повну загальну середню освіту, нагородження вихованців і випускників шкіл-інтернатів золотою і срібною медалями, похвальним листом і похвальною грамотою здійснюються відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад ( 964-2000-п ), нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

4.9. Вихованці санаторних шкіл-інтернатів звільняються від складання державної підсумкової атестації згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 N 588 ( z0925-00 ) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за N 925/5146.
В окремих випадках (нагородження золотою і срібною медалями) вихованці санаторної школи-інтернату можуть проходити державну підсумкову атестацію за їх письмовою заявою та погодженням із старшим лікарем навчального закладу.

5. Особливості навчально-виховного і лікувально-профілактичного
та реабілітаційного процесу у санаторних школах-інтернатах

5.1. Санаторна школа-інтернат створює для вихованців необхідні умови, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти у поєднанні з тривалим лікуванням, оздоровленням та відновленням здоров’я вихованців.

5.2. Усі навчально-виховні, лікувально-профілактичні та реабілітаційні заходи є складовою частиною оздоровчого режиму, додержання якого є обов’язковим для всіх учасників навчально-виховного та лікувально-реабілітаційного процесу.

5.3. Оздоровчий режим санаторної школи-інтернату має такі функції:
відновлювальну, що передбачає зниження навантаження у розпорядку діяльності дитини до рівня її психосоматичних можливостей;
дозувальну, що передбачає вибір режиму або окремих його компонентів як однієї з умов відновлення стану здоров’я дитини;
тренувальну, що дає змогу сформувати і закріпити навички здорового способу життя протягом певного періоду перебування дитини у санаторній школі-інтернаті.

5.4. Організація лікувально-профілактичної та реабілітаційної роботи в санаторній школі-інтернаті проводиться з урахуванням клінічних проявів захворювань та психологічних особливостей вихованців. При цьому береться до уваги:
основне захворювання;
соматична ослабленість, нерідко спричинена загальним порушенням нервової регуляції, зниженням резистентності організму під впливом основного захворювання;
загальна недостатність функцій нервової системи (підвищена виснажливість, емоційна млявість або неврівноваженість, збудливість, схильність до вегетосудинної дистонії).
Наявність цих факторів визначає зміст основних напрямів лікувально-профілактичної та реабілітаційної роботи в санаторній школі-інтернаті.

5.5. Лікувально-профілактичні та реабілітаційні заходи передбачають:
оцінку фізичного та нервово-психічного розвитку дитини;
контроль за режимом та організацією харчування в закладі;
організацію щорічних профілактичних оглядів та планової диспансеризації дітей;
організацію і контроль за повнотою та своєчасністю проведення профілактичних щеплень дітям;
контроль і методичну допомогу в організації роботи з фізичного виховання, трудового навчання, загартування та проведення літніх оздоровчих заходів;
організацію лікування захворювання, з приводу якого дитина направлена у санаторну школу-інтернат;
забезпечення специфічної немедикаментозної, медикаментозної, фізіотерапевтичної, кліматотерапії, інших видів лікування, у т.ч. з використанням бази лікувально-профілактичних закладів за територіальним принципом;
санітарно-освітню та інформаційну роботу серед дітей, батьків, педагогічних працівників, технічного персоналу.

5.6. Лікувально-відновлювальна робота ведеться в таких напрямах:
лікування основного захворювання й реабілітація (специфічна медикаментозна, фізіо-, гідро-, кліматотерапія, лікувальна фізкультура, плавання);
терапія загальних нервово-психічних відхилень;
загальне оздоровлення.

5.7. Двічі на рік всі вихованці санаторної школи-інтернату проходять планову диспансеризацію: перший огляд – поглиблений із залученням спеціалістів лікувально-профілактичного закладу за територіальним принципом, другий огляд здійснюється педіатром та дитячими лікарями інших спеціальностей (відповідно до профілю санаторної школи-інтернату).
Подальше лікування та реабілітація вихованців здійснюються з урахуванням висновків поглибленого медичного огляду.

5.8. Санітарно-гігієнічний режим забезпечується оптимальним розподілом розумового та фізичного навантаження, навчальних занять і відпочинку, комплексом заходів з фізичного виховання та загартування, організацією раціонального харчування, профілактикою травматизму, дотриманням протиепідемічних заходів, вимог техніки безпеки.

5.9. З дітьми, які мають труднощі у навчанні, проводяться індивідуальні та групові заняття з окремих предметів за рахунок годин варіативної складової навчального плану. Тривалість індивідуальних та групових занять не повинна перевищувати 20 хвилин.

5.10. Спільна діяльність медичних, педагогічних працівників, психологів полягає у медичних і психолого-педагогічних спостереженнях за учнями в процесі занять та в позаурочний час. Дані спостережень узагальнюються для розроблення системи індивідуального підходу до навчання і виховання дитини. На цій основі уточнюється оздоровчо-щадний режим, даються рекомендації щодо подальшого навчання вихованця у санаторній школі-інтернаті, його професійної орієнтації, посильної участі в суспільно-корисній праці.

5.11. Консультативна методична допомога з питань організації навчально-виховної, лікувально-профілактичної та реабілітаційної роботи здійснюється спеціалізованими науково-дослідними, науково-методичними та лікувальними закладами, на території обслуговування яких розташована санаторна школа-інтернат.

Особливості навчально-виховного і лікувально-профілактичного та реабілітаційного процесу в санаторній школі-інтернаті для дітей з психоневрологічними захворюваннями

5.12. Навчально-виховна робота в санаторній школі-інтернаті для дітей з психоневрологічними захворюваннями здійснюється з урахуванням принципів диференційованого та індивідуального підходу на основі педагогічного, психологічного і клінічного вивчення поведінки і стану здоров’я вихованця. Форми і методи навчання та виховання в закладі спрямовані на психологічну корекцію особистості вихованця.

5.13. Залежно від індивідуальних можливостей кожного вихованця, його клінічного стану, етапу лікування та реабілітації обсяг завдань на уроці може бути зменшений учителем у 1,5-3 рази порівняно з навчальним навантаженням, передбаченим для учнів відповідних класів загальноосвітніх навчальних закладів.

5.14. При здійсненні трудового навчання і виховання за програмами загальноосвітньої школи за погодженням з лікарем-психіатром та рішенням педагогічної ради навчального закладу з усіх розділів програми вилучаються об’єкти праці та трудомісткі процеси, пов’язані із статичним напруженням (за умови збереження навчального змісту програми).
Уроки фізичної культури проводяться за програмами спеціальної медичної групи.
Спортивні змагання у позакласній роботі з фізичного виховання не проводяться.

5.15. З метою педагогічної корекції клінічного стану вихованців та сприяння їх психомоторному розвитку вчителі музики або інші спеціалісти проводять музично-ритмічні заняття, які вносяться до розкладу уроків.

5.16. У навчально-виховному процесі вчителі і вихователі, крім рухливих пауз, застосовують перерви (до 3 хв.) у навчальній роботі вихованців, створюють умови для їхньої релаксації.

5.17. Лікувально-профілактичний та реабілітаційний комплекс, що включає лікувальну фізкультуру, фізіотерапію, гідротерапію, масаж, педагогічну корекцію, проводиться тричі на тиждень і вноситься до розкладу уроків та режиму дня.
Комплекс також може включати додаткове проведення приймання лікарями (психіатром, педіатром, стоматологом та іншими спеціалістами), логопедичні заняття, заняття з психологічної корекції особистості.
Педагогічну корекцію особистості дитини під час проведення лікувально-профілактичного та реабілітаційного комплексу процедур здійснюють педагогічні працівники з дітьми, вільними від лікувальних процедур, приймання лікарів-спеціалістів, логопедичних занять, занять з психологічної корекції.

5.18. Заняття з педагогічної корекції особистості та проведення лікувально-профілактичного і реабілітаційного комплексу процедур координуються з діяльністю медичного персоналу на підставі затверджених старшим лікарем процедурних листів.

5.19. Для всіх вихованців організовується денний сон або відпочинок протягом 1-1,5 години.
За сприятливої погоди денний сон або відпочинок вихованців, крім дітей, які мають протипоказання, можливо проводити на критих верандах з використанням ліжок та спальних мішків.

Особливості навчально-виховного і лікувально-профілактичного та реабілітаційного процесу
в санаторній школі-інтернаті для дітей, хворих на сколіоз

5.20. У санаторній школі-інтернаті для дітей, хворих на сколіоз, організація навчально-виховного процесу спрямована на максимальне розвантаження хребта, що передбачає проведення навчальних занять і виконання домашніх завдань у змішаному режимі за призначенням лікаря: лежачи на кушетці (прогресуюча форма сколіозу), лежачи на кушетці та сидячи за партою або тільки сидячи за партою (для дітей, які готуються до переходу в масову школу). Це передбачає оснащення кімнат, де проводяться уроки, спеціальними меблями для розвантаження хребта (динамічні парти, підгрудними тощо).

5.21. На всіх етапах навчальної і виховної роботи з вихованцями педагогічні працівники організовують їх на виконання особистого ортопедичного режиму.

5.22. Години лікувальної фізкультури та лікувального плавання чергуються в розкладі із загальноосвітніми предметами. Заняття з лікувальної фізкультури і лікувального плавання проводяться за групами.

5.23. Лікувально-профілактичний та реабілітаційний комплекс процедур здійснюється за призначенням лікаря-ортопеда або фізіотерапевта (фізіотерапевтичні процедури, водні, гідромасаж, душ Шарко тощо) та передбачає:
розвантаження хребта, у тому числі за допомогою носіння функціонально-коригувального корсета;
обов’язковий денний відпочинок протягом 1-1,5 години;
функціональне лікування (фізіо-кінезотерапія): проведення лікувальної фізкультури, лікувального плавання 2-3 рази на тиждень, сповивання, масаж, ходіння на лижах, стрільба з лука та інші спортивно-лікувальні ігри;
виконання інших видів ортопедичних призначень (носіння супінаторів тощо);
проведення загальнозміцнювальних і загартовувальних процедур та ранкової гімнастики, цільових прогулянок, сонячних ванн, кварцевого опромінювання, режиму аерації.

Особливості навчально-виховного і лікувально-профілактичного та реабілітаційного процесу
в санаторній школі-інтернаті для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи

5.24. Система реабілітаційної роботи в школі-інтернаті для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи включає:
вивчення особистості кожного вихованця;
організацію відповідного режиму;
організацію 5-6 разового дієтичного харчування;
проведення фізкультурно-оздоровчих заходів: динамічних пауз, занять з ЛФК, уроків фізкультури, ранкової зарядки, занять з плавання в басейні, літнє оздоровлення дітей тощо;
проведення за показаннями медикаментозного лікування.

5.25. При проведенні уроків з трудового навчання за погодженням із старшим лікарем навчального закладу та рішенням педагогічної ради з усіх розділів програми вилучаються (при збереженні навчального змісту) об’єкти праці і трудомісткі процеси, пов’язані з надмірним фізичним навантаженням.

5.26. Уроки фізичної культури проводяться за програмою з фізичної культури для спеціальної медичної групи. Час на вивчення основних розділів програми скорочується вдвічі (при збереженні навчального змісту програми).

5.27. Заняття з лікувальної фізкультури проводяться в усіх класах за групами тричі на тиждень за спеціально розробленими комплексами з урахуванням захворювання, вікових особливостей дітей і вносяться до розкладу уроків.
За наявності басейну під час уроків ЛФК проводяться гідротерапевтичні заходи.

5.28. Диференційований підхід у реабілітації здійснюється за трьома типами режимів: тренувальним, щадним або індивідуальним.
При визначенні типу режиму враховується фаза процесу хвороби і лікування, характер захворювання, ступінь ураження і функціональна здатність серцево-судинної системи, можливості адаптаційних механізмів організму, ступінь недостатності кровообігу, натренованості дитини.
Тренувальний режим призначається дітям з неактивною фазою запального процесу при відсутності скарг і нормальних реакціях серцево-судинної системи під час навчального та фізичного навантаження.
Щадний режим призначається хворим дітям протягом першого року після перенесеного різкого загострення захворювання серцево-судинної системи у його неактивній фазі, а саме: з недостатністю митрального клапана або без виражених органічних змін; з несприятливими реакціями серцево-судинної системи на навчальне, трудове навантаження, з комбінованими пороками серця при задовільних функціональних пробах серцево-судинної системи
незалежно від тривалості захворювання, а також дітям, які перенесли хорею та інші форми ревматичних енцефалітів із тривалим синдромом астенізації нервової системи.
Вихованці, яким призначено щадний режим, звільняються від додаткових навантажень під час навчально-виховного процесу, участі в художній самодіяльності, в окремих видах суспільно корисної праці. Цим вихованцям протипоказана робота, пов’язана з різким переохолодженням та перегріванням тіла.
Індивідуальний режим призначається вихованцям із сполученими та комбінованими пороками серця у стадії нестійкої компенсації серцево-судинної системи. Для таких дітей встановлюється мінімальне трудове навантаження, а руховий режим обмежується комплексом лікувальної фізкультури.

Особливості навчально-виховного і лікувально-профілактичного та реабілітаційного процесу
в санаторній школі-інтернаті для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів травлення

5.29. Режим дня в санаторній школі-інтернаті для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів травлення передбачає поєднання навчально-виховного процесу з лікувально-оздоровчою роботою, спрямованою на відновлення здоров’я дитини, і встановлюється з урахуванням навчального навантаження та функціональних можливостей організму вихованця, здійснюваної системи оздоровлення.

5.30. Харчування таких дітей п’ятиразове. Дієтичні столи готуються відповідно до науково обґрунтованих методичних рекомендацій щодо організації харчування дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів травлення. Вживання їжі контролюється педагогічними та медичними працівниками.

5.31. Уроки трудового навчання проводяться під контролем медичних працівників.
Трудове і фізичне навантаження визначається індивідуально з урахуванням стану здоров’я вихованця і систематично контролюється старшим лікарем санаторної школи-інтернату. З усіх розділів програми з трудового навчання вилучаються види діяльності, що вимагають надмірного фізичного та розумового навантаження (за умови збереження навчального змісту програми).

5.32. Уроки фізичної культури проводяться за програмою для спеціальної медичної групи.
Заняття з лікувальної фізкультури спрямовані на нормалізацію стану дитячого організму, його адаптацію до фізичного навантаження. Під час проведення занять з лікувальної фізкультури виконуються загальнорозвивальні, коригувальні та дихальні вправи, серед яких – діафрагмальне дихання, ходіння, дозований біг, плавання тощо. Ці заняття проводяться у кожному класі за групами тричі на тиждень за спеціально розробленими комплексами з
урахуванням стану здоров’я, вікових особливостей дітей.

Особливості навчально-виховного і лікувально-профілактичного та реабілітаційного процесу
в санаторній школі-інтернаті для дітей з малими і неактивними (фаза згасання) формами туберкульозу

5.33. Режим санаторної школи-інтернату для дітей з малими і неактивними (фаза згасання) формами туберкульозу спрямований на здобуття вихованцями загальної середньої освіти в поєднанні з лікувально-профілактичними та реабілітаційними заходами, які забезпечують лікування дітей до повного їх клінічного одужання, що підтверджується клініко-лабораторними і рентгенологічними обстеженнями.
5.34. У санаторній школі-інтернаті влаштовується огороджена зелена ділянка для проведення відпочинку, ігор, занять вихованців на повітрі та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів.

5.35. Перед кожним уроком з вихованцями проводяться фізкультурні заняття (3-4 вправи з елементами дихальної гімнастики; для плечового пояса, спини та ніг – протягом 5 хвилин).

5.36. Уроки з трудового навчання проводяться під контролем лікаря-педіатра і дитячого фтизіатра закладу. Трудове навантаження визначається з урахуванням індивідуальних особливостей і можливостей кожного вихованця.

5.37. Уроки фізичної культури проводяться за програмою з фізичної культури для спеціальної медичної групи.
Заняття з лікувальної фізкультури проводяться в усіх класах за відповідним розкладом за групами тричі на тиждень за спеціально розробленими комплексами.

5.38. У санаторній школі-інтернаті проводяться курси хіміопрофілактики антимікобактеріальними протитуберкульозними препаратами, а також сезонні протирецидивні курси, лікування за призначенням фтизіатра.

5.39. При вибутті із санаторної школи-інтернату вихованцю видається довідка про наслідки лікування, яку необхідно подати у протитуберкульозний диспансер (кабінет), а за відсутності такого – у дитячу поліклініку або підлітковий кабінет поліклініки за місцем проживання.

Особливості навчально-виховного і лікувально-профілактичного та реабілітаційного процесу
в санаторній школі-інтернаті для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання

5.40. Навчально-виховний процес у санаторній школі-інтернаті для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання здійснюється в поєднанні з комплексним лікуванням виявленого захворювання. Одночасно з кліматолікуванням вихованці одержують масаж, інгаляції, медикаментозне та фізіотерапевтичне лікування.

5.41. Уроки фізичної культури проводяться за програмою для спеціальної медичної групи. Заняття з лікувальної фізкультури проводяться в усіх класах за групами тричі на тиждень за спеціально розробленими комплексами з урахуванням захворювання і вікових особливостей дітей.

5.42. Трудове навчання проводиться під контролем лікаря-педіатра і пульмонолога. Трудове навантаження вихованців визначається в індивідуальному порядку з урахуванням стану здоров’я, фізичних можливостей кожного з них і систематично контролюється старшим лікарем навчального закладу.

Особливості навчально-виховного і лікувально-профілактичного та реабілітаційного процесу
в санаторній школі-інтернаті для дітей, хворих на цукровий діабет

5.43. Навчально-виховний процес у санаторній школі-інтернаті для дітей, хворих на цукровий діабет, здійснюється в поєднанні з проведенням лікувально-реабілітаційних заходів, що спрямовані на утримання стану компенсації хворих дітей, профілактику соматичних захворювань, підтримання належного рівня психічної активності і працездатності, контроль за фізичним розвитком вихованців.

5.44. Система лікувально-реабілітаційних заходів передбачає:
приймання медичних препаратів, що підтримують рівень цукру в організмі (застосування різних типів інсуліну для інсулінозалежних дітей);
дієтотерапію (організація 6-разового дієтичного харчування за столом N 9);
терапію загальнозміцнювальними препаратами, специфічну медикаментозну терапію, спрямовану на запобігання декомпенсації стану хворого на цукровий діабет;
помірне фізичне навантаження (дозовані регулярні фізичні заняття, плавання, біг, аеробіка тощо).
Фізичне навантаження визначається індивідуально для кожної дитини, ураховуючи стан її здоров’я на даний момент, і проводиться обов’язково під наглядом медичного персоналу.
Медичні працівники санаторної школи-інтернату навчають вихованців навичкам самоконтролю стану здоров’я, долікарської самодопомоги у разі різкого погіршення самопочуття (коматозний стан).

5.45. Уроки фізичної культури проводяться за програмою для спеціальної медичної групи. При виконанні фізичних вправ, в іграх, що потребують значних фізичних навантажень, самопочуття вихованців повинно постійно контролюватися медичним обстеженням та аналізом крові, щоб уникнути перевантаження.
Заняття з лікувальної фізкультури проводяться в усіх класах за групами тричі на тиждень за спеціально розробленими комплексами з урахуванням стадії захворювання, вікових особливостей вихованців.

5.46. При проведенні уроків трудового навчання, зберігаючи навчальний зміст програм, за погодженням зі таршим лікарем санаторної школи-інтернату вилучаються з усіх розділів програми об’єкти праці і трудомісткі процеси, пов’язані з надмірним фізичним навантаженням.

5.47. Усі вихованці, хворі на цукровий діабет, перебувають на диспансерному обліку в закладах охорони здоров’я.

6. Учасники навчально-виховного процесу в школі-інтернаті, навчально-виховного
і лікувально-профілактичного та реабілітаційного процесу в санаторній школі-інтернаті

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі-інтернаті, навчально-виховного і лікувально-профілактичного та реабілітаційного процесу в санаторній школі-інтернаті є:
вихованці (діти, які навчаються і виховуються у навчальному закладі та частково або повністю утримуються за рахунок держави);
учні (діти, які тільки навчаються у школі-інтернаті);
керівники;
педагогічні, медичні працівники, психологи та інші спеціалісти;
батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус учасників навчально-виховного і лікувально-профілактичного та реабілітаційного процесу, їхні права, обов’язки, трудові відносини (призначення і звільнення з посади), навантаження та інші види діяльності, атестація тощо визначаються законодавством про освіту, працю, охорону здоров’я, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, статутом, Правилами внутрішнього розпорядку школи-інтернату та санаторної
школи-інтернату.

7. Управління школою-інтернатом та санаторною школою-інтернатом

7.1. Керівництво школами-інтернатами обох типів здійснює директор.

7.2. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади директора та заступника (заступників) директора шкіл-інтернатів обох типів всіх форм власності здійснюється відповідно до законодавства про освіту.

7.3. Директор школи-інтернату та санаторної школи-інтернату:
здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу;
діє від імені закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах і громадських організаціях;
забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового та кваліфікаційного рівня;
організовує, спрямовує і координує навчально-виховний та лікувально-реабілітаційний (у санаторній школі-інтернаті) процеси, відповідає за їх якість та ефективність;
відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, за рівнем навчальних досягнень вихованців;
створює необхідні умови для проведення позанавчальної роботи, організації безпечної життєдіяльності вихованців;
забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог, протиепідемічних правил та норм, протипожежної та правил техніки безпеки;
вживає заходів щодо пропаганди здорового способу життя, дотримання правил особистої гігієни;
забезпечує права вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів та вихованців;
дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, а також організацій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, у навчально-виховному процесі, керівництві дитячими об’єднаннями за інтересами;
розпоряджається у встановленому порядку майном і коштами закладу;
контролює дотримання режиму роботи закладу, організацію харчування і медичного обслуговування вихованців;
організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
видає у межах компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
щороку звітує про роботу закладу на загальних зборах (конференції) колективу.

7.4. Колегіальним органом управління школою-інтернатом та санаторною школою-інтернатом є педагогічна рада, яку очолює директор. До складу педагогічної ради входять заступник (заступники) директора, педагогічні, медичні (у санаторних школах-інтернатах) працівники, інші спеціалісти. У засіданнях педагогічної ради можуть брати участь із дорадчим голосом представники органів управління освітою, охорони здоров’я, підприємств, установ, громадських організацій, батьків або осіб, які їх замінюють.
Організація діяльності та повноваження педагогічної ради визначаються Положенням про загальноосвітній навчальний заклад ( 964-2000-п ).

7.5. Органом громадського самоврядування у школі-інтернаті та санаторній школі-інтернаті є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
Порядок скликання, повноваження, склад, чисельність загальних зборів (конференції) колективу здійснюються відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад та статуту навчального закладу ( 964-2000-п ).

7.6. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада навчального закладу, повноваження якої визначаються Примірним положенням про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 N 159 ( v0159290-01 ).

7.7. У школі-інтернаті та санаторній школі-інтернаті можуть створюватися піклувальна рада, робота якої здійснюється відповідно до Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 N 45 ( z0146-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2001 за N 146/5337, а також учнівський комітет, батьківський комітет тощо, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

8. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність
школи-інтернату та санаторної школи-інтернату

8.1. Використання матеріально-технічної бази та фінансово-господарська діяльність шкіл-інтернатів обох типів здійснюються відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад ( 964-2000-п ), інших законодавчих та нормативно-правових документів, які регулюють питання фінансово-господарської діяльності цих типів навчальних закладів.

8.2. Школи-інтернати обох типів повинні мати необхідну кількість будівель, приміщень та обладнання для організації навчально-виховного, лікувально-профілактичного і реабілітаційного процесу (санаторна школа-інтернат), проживання вихованців, проведення позанавчальної роботи.
До такого набору приміщень входять: навчальний корпус (блок) з обладнаними кабінетами, класами, лабораторіями, залами; спальний корпус (блок) з навчальними та побутовими кімнатами для самопідготовки, лагодження одягу, відпочинку й дозвілля; медичний блок, що включає фізіотерапевтичний кабінет і кабінет для проведення профілактичних щеплень; їдальня і харчоблок із складськими приміщеннями; господарчо-побутовий комплекс, що включає склади, пральню, гараж, виробничі майстерні тощо.
Санаторна школа-інтернат повинна мати лікувально-реабілітаційний комплекс для здійснення лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів відповідно до профілю захворювання.

8.3. Школи-інтернати обох типів забезпечуються автотранспортом.

8.4. Кошторис і план асигнувань школи-інтернату та санаторної школи-інтернату складаються і затверджується відповідно до законодавства України.

8.5. Штатний розпис школи-інтернату та санаторної школи-інтернату державної та комунальної форм власності складається згідно з діючими нормативними документами в межах визначеного фонду оплати праці (приватної – власником на основі діючих нормативів).

8.6. Школи-інтернати обох типів можуть здійснювати міжнародне співробітництво в порядку, установленому законодавством України.

9. Контроль за діяльністю школи-інтернату та санаторної школи-інтернату

9.1. Контроль за діяльністю шкіл-інтернатів обох типів незалежно від форми власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.
Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою, органи державної санітарно-епідеміологічної служби, засновники (власники) закладу.

9.2. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється не рідше одного разу на квартал та за епідпоказаннями.

9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю шкіл-інтернатів обох типів будь-якої форми власності є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.

9.4. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною, лікувально-реабілітаційною та фінансово-економічною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються засновником (власником), проводяться, як правило, 1-2 рази на рік; з інших питань – відповідно до законодавства.

Директор департаменту
загальної середньої та
дошкільної освіти П.Б.Полянський

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: