Створення школи


На початку 60-х років  минулого століття в системі освіти сталися зміни. На місце дитячих будинків прийшли більш прогресивні і краще оснащені школи – інтернати.

У 1965 році на півночі Слобожанщини, у чарівному, мальовничому куточку старовинного Глухова була збудована школа-інтернат. Основою учнівського та педагогічного колективу школи стали вихованці дитячого будинку та їх наставники.

  Саме з цих документів починається історія нашої школи

ПРОТОКОЛ№24

засідання виконавчого комІтетУ обласноІ Ради

депутатів трудящих від 26 листопада 1965 року.

…20.№ 800 Про лІквІдацІю ГлухІвського дитячого будинку.

Док.т.Власенко – заст.облвно.

В зв,язку з вІдкриттям загально-освІтньоІ   школи-Інтернату

в м.ГлуховІ та враховуючи вІдсутнІсть побутових умов для

належного виховання дІтей в ГлухІвському дитячому будинку,

виконком обласноІ Ради депутатІв трудящих вирІшив:

I.Закрити ГлухІвський дитячий будинок шкІльного типу до

15 грудня 1965 року…

5.Областному вІддІлу народноІ освІти трудовлаштувати

пед-працІвникІв ГлухІвського дитячого Будинку.

Основание. ФР-2І96,оп.9.а,д.58,л.З65.

НАКАЗ № 328

по Сумському областному вІддІлу народноІ освІти

вІд 7 грудня 1965 року

Про закриття ГдухІвського дитячого будинку.

У зв,язку з вІдкриттям загальноосвІтньоІ школи-Інтернату

в м.ГлуховІ I на виконання рІшення виконкому СумськоІ

облас­ноІ Ради депутатІв трудящих вІд 26 листопада 1965 p.№ 800

                               НАКАЗУЮ:

I.Закрити ГлухІвськІй дитячий будинок шкІльного типу до

15 грудня 1965 р.

6.Ст.Інспектору по кадрах обласного вІддІлу народноІ освІти: т.Переломову В.В. та завІдуючому ГлухІвським райвно тов.

НовІкову Ю.П. трудовлаштувати Всіх педпрацІвникІв

ГлухІвського дитячого будинку.

Основание: ФР-3552, оп.2,д.106,л.212.

Директор госархива       А.Ф.Казанцева.

Архивист ІІ категории    Т.В.Кобелева.

5 грудня  1965р.  – двері закладу відкрила швейцар Садова Н.В. і радо запросила дітей увійти до школи

Наказ №1

По Глухівській школі-інтернату від 5/ХІІ – 65 року.

Вважати прибувшими до школи-інтернату учнів:

 

8 клас

1. Антонченко Микола Федорович

2. Андрущенко Катерина Петрівна

3. Бендюг Тетяна Іванівна

4. Биркун Микола Олександрович

5. Галат Ніна Олександрівна

6. Галат Людмила Василівна

7. Ганашок Володимир

8. Гатич Іван михайлович

9. Гончаренко Валентина Василівна

10. Голуб Микола Павлович

11. Гмирко Віра Михайлівна

12. Гордієнко Станіслав Павлович

13. Забара Михайло Олексійович

14. Зінов’єв Юрій Костянтинович

15. Косенко Олександр Андрійович

16. Лузанов Віктор Іванович

17. Лісунов Олександр Іванович

18. Лисиченко Петро Миколайович

19. Мороз Ніна Іванівна

20. Міщенко Олександр Іванович

21. Михайленко Лідія Федорівна

22. Недобуга Людмила Спирідонівна

23. Петрущенко Микола Миколайович

24. Придатченко Григорій Васильович

25. Полянський Олександр Петрович

26. Пізик Віктор Васильович

27. Самсоненко Анатолій володимирович

28. Співак Олексій Захарович

29. Ступак Людмила Іванівна.

30. Чиглєєв Микола Андрійович

31. Чиглєєва Марія Андріївна

32. Щипенко Олександр Володимирович

33. Ювченко Едуард Федорович

34. Янковська Раїса Володимирівна

7-а клас

35. Борисова Ольга Іванівна

36. Бурик Іван Олексійович

37. Боров Микола Олександрович

38. Ващенко Іван Олексійович

39. Власенко Анастасія Андріївна

40. Гатич Михайло Іванович

41. Головащенко Марія Петрівна

42. Гомоля Микола Михайлович

43. Гончаренко Сергій Олексійович

44. Єрмоленко Павло Іванович

45. Живалевський Микола Володимирович

46. Козіонний Григорій Олександрович

47. Колоусов Володимир Іванович

48. Кошова Рима Михайлівна

49. Краснощок Михайло Іванович

50. Куліш Микола Григорович

51. Кугай Олександр Михайлович

52. Левченко Олександр Іванович

53. Лоцман Галина Сергіївна

54. Москаленко Ольга Іванівна

55. Москаленко Євген Андрійович

56. Откидач Володимир Миколайович

57. Охріменко Петро Григорович

58. Павлютенко Раїса Василівна

59. Рибалко Едуард Олексійович

60. Сидоренко Тамара Володимирівна

61. Старченко Антоніна Іванівна

62. Тюльпа Валентина Василівна

63. Хорошко Ольга Степанівна

64. Шевченко Петро Федорович

65. Шилкін Валерій Павлович

66. Босий Михайло Іванович

67. Фаль Валентина Михайлівна

68. Сагайдак Олександр Вікторович

7-б клас

69. Бовкун Микола Миколайович

70. Білоус Віктор Михайлович

71. Дворянов Петро Васильович

72. Бирин Іван Іванович

73. Диля Анатолій Дмитрович

74. Євдокименки Володимир Васильович

75. Єроха Валантина Григорівна

76. Єрьоменко Галина Василівна

77. Куценко Галина Іванівна

78. Куценко Володимир Іванович

79. Кривущенко Іван Петрович

80. Лобас Іван Ілліч

81. Лубенець Микола Олексійович

82. Лисенко Лідія Петрівна

83. Литвиненко Валентина Василівна

84. Мисько Антоніна Петрівна

85. Милпа Тетяна Федорівна

86. Михайленко Володимир Григорович

87. Полякова Світлана Іванівна

88. Приходін Дем’ян Максимович

89. Потапенко Анатолій

90. Пискун Сергій Павлович

91. Родітєлєв Леонід Олександрович

92. Сороко Олександр Іванович

93. Сорока Сергій Іванович

94. Сліпенко Леонід Іванович

95. Сердюк Катерина Володимирівна

96. Сладкєвич Микола Григорович

97. Тарасенко Микола Іванович

98. Федюр Наталія Федорівна

99. Шутко Павло Панасович

100. Шпентек Микола Володимирович

101. Шевченко Ольга Степанівна

102. Щепет Анатолій Дмитрович

103. Ямпольська Катерина Михайлівна

104. Контребуц Галина Іванівна

105. Пархоменко Варвара Олексіївна

6-а клас 

106. Алекса Михайло Єгорович

107. Волончук Любов Миколаївна

108. Ворона Любов Борисівна

109. Іваницький Сергій Олексійович

110. Кащенко Михайло Костянтинович

111. Краснопольська Ніна Іванівна

112. Кугай Микола Михайлович

113. Куценко віра Володимирівна

114. Кучерява Наталія Костянтинівна

115. Лобода Тамара Іллівна

116. Макаренко Олександр Євгенович

117. Малофєєнко Анатолій Вікторович

118. Маханьков Віктор Данилович

119. Мінченко Микола Петрович

120. Москаленко Галина Яківна

121. Нахаба Лідія Михайлівна

122. Нічмоня Галина Степанівна

123. Овчаренко Іван Федорович

124. Олексієнко Олександр Павлович

125. Печений Анатолій Іванович

126. Петрівний Василь Михайлович

127. Прядко Надія Іванівна

128. Пташка Катерина Григорівна

129. Покамістова Надія Михайлівна

130. Пшеницький Віктор Васильович

131. Ращенко Василій Олексійович

132. Самойленко Любов Іванівна

133. Фаль Катерина Пантеліївна

134. Фаль Любов Іллівна

135. Федосенко В’ячеслав Семенович

136. Фун-Зун-Мін Валентина Олексіївна

137. Шкуріна Ніна Михайлівна

138. Шпак Раїса Олексіївна

139. Ющенко Наталія Олексіївна

6-б клас

140. Батюхін Юрій Миколайович

141. Борисова Валентина Іванівна

142. Бороздих Василь Миколайович

143. Дзюба Анатолій Васильович

144. Журавель Ольга Дмитрівна

145. Зюзько Олександра Миколаївна

146. Зюзько Ніна Миколаївна

147. Ковальов Володимир Петрович

148. Козлова Надія Іванівна

149. Клінцова Віра Іванівна

150. Копиця Ніна Андріївна

151. Копильченко Катерина Дмитрівна

152. Кривенко Павло Іванович

153. Курапко Данелюс Данилович

154. Кушнерьова Віра Валентинівна

155. Литвиненко Анатолій Олексійович

156. Лубенець Сергій Іванович

157. Лютий Олександр Михайлович

158. Маслюк валентина Григорівна

159. Притика Василь Григорович

160. Серьоженко Ольга Акимівна

161. Усок Катерина Володимирівна

162. Холодок Галина Миколаївна

163. Чиглєєв Володимир Андрійович

164. Чиргин Григорій Сергійович

165. Шавша Олександра Миколаївна

166. Шоломій Анатолій Миколайович

167. Шпак Микола Миколайович

168. Штоцький Микола Іванович

169. Ткаченко Надія Яківна

170. Файль Надія Михайлівна

171. Шоломій Володимир Миколайович

 

 

5-а клас

172. Бабич Григорій Григорович

173. Білоус Валентина Михайлівна

174. Бут Валентина Миколаївна

175. Болотний Олексій Панасович

176. Гарбич Олександра Петрівна

177. Гапєєв Григорій Григорович

178. Гайдук Ніна Павлівна

179. Гузь Валентина Олексіївна

180. Дятленко Григорій Васильович

181. Давиденко Галина Павлівна

182. Іллєнко Віктор Михайлович

183. Короленко Микола Васильович

184. Кутарланов Микола Іванович

185. Карнаух Микола Костянтинович

186. Лубенець Петро Васильович

187. Мартиненво Володимир Олександрович

188. Марченко Олександра Павлівна

189. Макєєв  В’ячеслав Михайлович

190. Манжос Іван Микитович

191. Мироненко Борис Васильович

192. Москаленко Микола Андрійович

193. Нечипоранко Тетяна Володимирівна

194. Родітєлєв Василь Олександрович

195. Сисоєв Віктор Миколайович

196. Старченко Володимир Іванович

197. Семенчук Микола

198. Сорока Ганна Олександрівна

199. Товстокора Микола Андрійович

200. Тищенко Олександр Андрійович

201. Федченко Юрій

202. Федосенко Любов Григорівна

203. Фесенко Григорій Прохорович

204. Юша Галина Іванівна

205. Брикуля Надія Федорівна 

206. Рябченко Катерина Михайлівна

207. Фаль Ганна Михайлівна

5-б клас

208. Андрожевська Галина Юр’ївна

209. Бовкун Василь Миколайович

210. Білоус Валентин Іванович

211. Безручко Микола Миколайович

212. Василенко Микола Миколайович

213. Геращенко Валентина Іванівна

214. Гузєєва Надія Євгенівна

215. Гришанов Василь Іванович

216. Гурець Надія Тихонівна

217. Дещенко Олександр Максимович

218. Єфіменко Микола Остапович

219. Кузченко Леонід Анатолійович

220. Ковальов Олександр Петрович

221. Кривдщенко Микола Петрович

222. Лаврінченко Любов Федорівна

223. Лисиця Володимир Федорович

224. Мовчан Раїса Іванівна

225. Мандрика Анатолій Миколайович

226. Маслєнніков Григорій Олексійович

227. Мурашко Олександр Олександрович

228. Полякова Таїсія Іванівна

229. Печений Анатолій Васильович

230. Павленко Олексій Григорович

231. Ракова Ганна Василівна

232. Сулима Марія Єфімівна

233. Телушкін Євгеній Олександрович

234. Фаль Микола Ілліч

235. Фещенко Ганна Григорівна

236. Цигикал Ганна Альбертівна

237. Щегельков Анатолій Дмитрович

238. Юденко Лідія Миколаївна

239. Юша Леонід Петрович

240. Петрівний Олександр Миколайович

241. Коваленко Григорій Трохимович

242. Охріменко Євген Володимирович

243. Ягода Альбіна Володимирівна

4 клас

244. Бабич Іван Григорович

245. Букатін Володимир Анатолійович

246. Воробей Василь Євгенович

247. Гризун Валерій Володимирович

248. Дятленко Іван Васильович

249. Дєгтярьов Олександр Іванович 

250. Знобій Володимир Григорович

251. Ільченко Євгенія Іванівна

252. Ісаєнко Алла Іванівна

253. Ковбушко Раїса Григорівна

254. Ковбушко Тетяна Григорівна

255. Ковбаса Віра Григорівна

256. Кондрух Віктор Олексійович

257. Клюй Олександр Михайлович

258. Лістунов Сергій Павлович

259. Лівша Олексій Іванович

260. Ляшенко Леонід Васильович

261. Мова Олексій В’ячеславович

262. Мехур Микола Петрович

263. Ніколаєнко Марія Миколаївна

264. Науменко Ганна Іванівна

265. Парфонова Тамара Миколаївна

266. Прядко Микола Іванович

267. Панченко Василь Миколайович

268. Пилипенко Микола Миколайович

269. Радій Володимир Петрович

270. Романюк Тетяна Миколаївна

271. Сіробаба Микола Миколайович

272. Сидоренко Микола Володимирович

273. Стеценко Микола Сергійович

274. Серьожкін Анатолій Ілліч

275. Турова Олена Сергіївна

276. Чиглєєва Тетяна Андріївна

277. Шипка Володимир Володимирович

278. Шутко Володимир Опанасович

279. Бескровна Марія Григорівна

280. Босий Володимир Іванович

281. Сидоренко Микола Федорович

3 клас

282. Велисвят Володимир Іванович

283. Вороніна Валентина Тимофіївна

284. Гордієнко Олег Павлович

285. Гарпінченко Галина Григорівна

286. ГридякінВолодимир Миколайович

287. Гришанова Валентина Іванівна

288. Дяченко Віктор Миколайович

289. Карпенко Марія Володимирівна

290. Кащенко Микола Костянтинович

291. Коломієць Михайло Сергійович

292. Куцопал Іван Миколайович

293. Левченко Михайло Іванович

294. Лівша Олександр Іванович

295. Букатіна Олена Анатолівна

296. Лубенець Ганна Василівна

297. Луценко Петро Федорович

298. Маслюк Анатолій Григорович

299. Макаренко Віктор Олександрович

300. Мартинено Василь Олексійович

301. М’ячик Сергій Іванович

302. Наймитенко Валентина Григорівна

303. Понирко Ніна Семенівна

304. Синиця Микола Мануілович

305. Суліма Надія Юхимівна

306. Супранов Микола Петрович

307. Федірко Борис Дмитрович

308. Чайка Володимир Володимирович

309. Чопко Петро Павлович

310. Чураков Володимир Броніславович

311. Шелухін Олександр Анатолійович

312. Шкуріна Лідія Михайлівна

313. Шутко Іван Панасович

314. Грищенко Анатолій Петрович

315. Фесюн Олександр Олександрович

316. Худан Василь Михайлович

317. Сагайдак Людмила Вікторівна

318. Романюк Микола Анатолійович

319. Боженко Любов Андріївна

320. Ходорич Петро Олексійович

321. Ільченко Борис Іванович

2 клас

322. Коваленко Ніна Трохимівна

323. Климченко Василь Іванович

324. Лагута Олександр Леонідович

325. Лубенець Віктор Петрович

326. Лиман Валентина Іванівна

327. Мартинов Леонід Володимирович

328. Мельник Василь Петрович

329. Михайленко Віктор Іванович

330. Верченко Наталія Федорівна

331. Наймитенко Микола Григорович

332. Остапенко Віктор Олексійович

333. Парфьонова Людмила Іванівна

334. Пархоменко Анатолій Миколайович

335. Прокопенко Ольга Леонідівна

336. Пригара Федір Васильович

337. Папка Володимир Іванович

338. Селіна Марія Іллівна

339. Стрижака Олександр Павлович

340. Сорока Любов Олександрівна

341. Турова Олена Сергіївна

342. Фещенко Катерина Григорівна

343. Ходорич Анатолій Миколайович

344. Циганок Віктор Васильович

345. Штембуляка Валерій Петрович

346. Якименко Віктор Михайлович

347. Ярошенко Леонід Вікторович

348. Небожина Марія Арсентіївна

349. Данилов Михайло Миколайович

350. Моргун Віталій Іванович

 

1

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: